Yeni Nesil İnsan Kaynakları

Sosyologlara göre kuşakların doğum yılları aralıkları, nesillerin farklı sosyal, kültürel ve teknolojik olaylar vasıtasıyla farklı karakteristik özellikler sergilemesine neden olmaktadır. Kısaca BB, X, Y ve Z olarak adlandırılan bu grupların birbirinden farklı hayata bakış açıları, yaşamdan beklentileri, iş yapış şekilleri ve içinde bulundukları koşullar vardır. Yapılan araştırmalara göre Baby Boomer’lar tek bir yerde uzun süreler […]